Josef Ritter

Ichenhausen
V501f 17.02.20
Mo
Günzburg
V054f 17.06.20
Mi
Burtenbach
V354f 18.06.20
Do
Günzburg
V064f 19.06.20
Fr
Leipheim
V914f 25.06.20
Do